Slutbrugervejledning

Ver. 2.1 juni 2010

E-b�ger

Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-b�ger
Vandm�rkede og ubeskyttede e-b�ger
L�seprogrammer til computere og b�rbare enheder
Overf�rsel til eksterne enheder
DRM-beskyttede e-b�ger
Installation af Adobe Digital Edition
Associering af DRM-beskyttede b�ger med Adobe Digital Editions
Overf�relse til eksterne enheder
Sp�rgsm�l og svar om e-b�ger
Download og l�sning af e-bogen
Rettigheder og begr�nsninger for e-b�ger
Udskrivning af e-b�ger i Adobe Digital Editions
Andre problemer

E-lydb�ger

Generelt om e-lydb�ger
Betaling og levering
Kopiering

E-b�ger

Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-b�ger

En e-bog er en bog i digitalt format, s� den kan l�ses p� en computer, en smartphone eller en dedikeret e-bogsl�ser. E-bogen findes i formaterne PDF eller ePub.

N�r du har k�bt en e-bog, modtager du et downloadlink via mail. Du downloader herefter e-bogen direkte til din computer.

Hvis den k�bte e-bog er beskyttet med DRM (l�s mere om det efterf�lgende), skal et bestemt l�seprogram, Adobe Digital Editions, v�re installeret p� din computer, inden du begynder at downloade e-bogen.

Hvis e-bogen er vandm�rket eller uden kopibeskyttelse, downloader du e-bogen som en fil til computeren og kan herefter anvende et l�seprogram efter eget valg, eller overf�re din e-bog til en ekstern enhed.

Uanset om e-bogen er beskyttet med DRM, vandm�rke eller ingen kopibeskyttelse, s� er det tale om ophavsretligt materiale, der ikke m� videregives til brug af andre end k�beren.

Vandm�rkede og ubeskyttede e-b�ger

B�de PDF- og ePub-filer kan v�re vandm�rkede og ubeskyttede. Uanset om e-bogen leveres med eller uden kopibeskyttelse, s� er der tale om ophavsretligt materiale, som ikke m� videregives til andre.

At en e-bog er vandm�rket betyder, at der et usynligt sted i bogen er indsat et �stempel� indeholdende dit ordrenummer. Ved evt. misbrug kan dette benyttes til at identificere s�lger og k�ber af bogen. Al kopiering, udover til dit private brug, og yderligere uretm�ssig spredning er forbudt if�lge ophavsretsloven. Du er selv ansvarlig for at e-b�ger ikke spredes videre til andre brugere. Hvis dine e-b�ger kommer p� afveje, og f.eks. havner p� en fildelingstjeneste, er det muligt at finde frem til dit ordrenummer og holde dig ansvarlig.

Vandm�rket har ingen indflydelse p� l�sningen og udprintning af e-bogen og tillader uden begr�nsning at bogen kopieres til ejerens andre eksterne enheder (b�rbar PC, mobiltelefon osv). Filer med vandm�rke eller uden kopibeskyttelse er s�ledes v�sentligt mere brugervenlige end DRM-beskyttede e-b�ger. Begr�nsningen i anvendelsen er udelukkende af lovgivningsm�ssig karakter og reguleres i ophavsretsloven. Den vandm�rkede e-bog m� s�ledes udelukkende benyttes til k�berens eget private brug.

Vandm�rkede og ubeskyttede e-b�ger er ikke begr�nsede til at skulle l�ses med �t specifikt program, som det er tilf�ldet med DRM-beskyttelse.

L�seprogrammer til computere og b�rbare enheder

Vandm�rkede og ubeskyttede PDF-filer kan l�ses med mange forskellige programmer. Det mest popul�re og udbredte er Adobes Acrobat Reader, som de fleste har installeret p� deres computer. Programmet er gratis og f�s til s�vel PC som Mac og Linux.) Adobe Digital Editions er et andet oplagt program til l�sning af s�vel PDF- som ePub-filer samt DRM-beskyttede filer. Begge er gratis.

ePuber et �bent format, og derfor findes der mange programmer, der kan l�se det. Der findes ogs� alternativer. Alle nedenst�ende programmer er gratis.

L�sere til b�de PDF og ePub

Adobe Digital Editions http://www.adobe.com/products/digitaleditions/
PDF- og ePub-l�ser til Windows og Mac OS X. (L�ser ogs� DRM-beskyttede filer.)

Calibre http://calibre-ebook.com/
PDF- og ePub-l�ser til Windows, Mac og Linux.

L�sere til PDF

Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/dk/reader/
PDF-l�ser til Windows, Mac og Linux.

Foxit http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php
PDF-l�ser til Windows, Linux og forskellige mobiltelefoner

L�sere til ePub

EPUBReader https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/45281
Et tilf�jelsesprogram til internetbrowseren Firefox, der muligg�r l�sning af ePub-filer. Foruds�tter blot at Firefox (gratis) er installeret.

Aldiko http://www.aldiko.com/
En ePub-l�ser til mobiltelefoner med Android styresystemet.

Stanza http://www.lexcycle.com/
En ePub-l�ser til iPhone og iPod Touch.

eReader Pro http://www.ereader.com/ereader/software/product/22726_wm.htm
En ePub-l�ser til Windows Mobile telefoner

Da der findes utallige programmer til l�sning af ikke DRM-beskyttede e-b�ger, kan vi desv�rre ikke give support til andre programmer end Adobe Digital Editions.

Overf�rsel til eksterne enheder

Fordelen ved en vandm�rket eller ubeskyttet e-bog er, at du frit kan kopiere den til dine andre eksterne enheder (b�rbar PC, mobiltelefon osv). F�r du begynder at overf�re din e-bog, b�r du sikre dig, at din eksterne enhed har mulighed for at l�se formatet din e-bog er leveret i. Hvis ikke kan du evt. benytte et af programmerne n�vnt ovenfor. Mange mobiltelefoner leveres som standard med mulighed for at l�se PDF-filer men tjek din brugsvejledning.

ePub-formatet har en smart facilitet omfattende, at teksten ombrydes efter sk�rmen. Dette g�r det muligt at l�se din e-bog p� selv sm� sk�rme. PDF egner sig kun til enheder med store sk�rme som b�rbare computere og lign.

Det varierer mellem forskellige eksterne enheder, hvorledes filer overf�res fra din computer. Overordnet kan en vandm�rket eller ubeskyttet e-bog kopieres som enhver anden fil.

P� enheder der underst�tter tilslutning som et ekstern drev, vil du f� vist din enhed som et nyt drev, hvortil du frit kan kopiere som til enhver anden mappe. Dvs. du kan tr�kke e-bogen fra en mappe til en anden med din mus, eller ved at markere filen, v�lge �kopier�, og derefter s�tte filen ind i mappen �bnet p� din eksterne enhed.

Nogle enheder tillader kun overf�rsel via s�rlig software leveret sammen med enheden. I disse tilf�lde m� du konsultere den medf�lgende vejledning.


DRM-beskyttede e-b�ger

DRM er en form for kopibeskyttelse der kontrollerer at k�beren ikke videregiver e-bogen til andre. DRM-beskyttede e-b�ger kan kun l�ses med programmet Adobe Digital Editions (ADE), der kun er tilg�ngeligt til Windows og Mac OS X. DRM-beskyttelse begr�nser ogs�, hvor mange gange en bog kan udprintes, og hvor mange sider man kan copy/paste til andre programmer.

Installation af Adobe Digital Edition

Adobe Digital Editions er et lille, gratis program, du kan bruge til at l�se e-b�ger med. Hvis din e-bog er DRM-beskyttet er programmet n�dvendigt og skal v�re installeret, inden du henter e-bogen. Programmet er gratis.

Her er de specifikke krav til din computer, hvis du har en Windows PC:

 • Windows 7, Windows Vista, XP (Service Pack 2)
 • Internet Explorer 8, Firefox 3 eller Google Chrome
 • Adobe Flash Player 9

Her er kravene til din computer, hvis du har en Mac:

 • (Intel) Mac OS X 10.4.10
 • (PowerPC) Mac OS X 10.4.10
 • Safari 4 eller Firefox 3
 • Adobe Flash Player 9 eller 10

Har du Linux, m� vi desv�rre beklage, at Adobe endnu ikke har lavet en udgave af Adobe Digital Editions til denne platform.

Programmet downloades p� http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#download

Klik p� Install, hvorefter installationen g�r i gang.

Bem�rk: Det er en foruds�tning for at installere ADE, at der er installeret Flash p� computeren. Det er der p� n�sten alle computere, men har computeren ikke v�ret p� internettet tidligere, kan det v�re n�dvendigt at installere flash. Det kan g�re fra denne hjemmeside. http://get.adobe.com/flashplayer/

I enkelte tilf�lde oplever vi, at ADE ikke tillades at blive installeret, selv om der er installeret flash p� computeren, hvilket typisk skyldes at sikkerhedsindstillingerne for flashplayer er meget restriktive.

Du skal nu tage stilling til hvordan ADE skal installeres. Standardindstillingerne kan uden problemer anvendes.Du bliver nu bedt om at bekr�fte ADEs brugerbetingelser.

Herefter starter ADE, og installationen skal f�rdigg�res i dette milj�.

VIGTIGT, DENNE DEL AF INSTALLATIONEN ER AFG�RENDE FOR DEN FREMTIDIGE BRUG AF E-BOGEN.

Der skal nu v�lges autoriserings metode. DRM-beskyttet indhold kan kun l�ses ved, at den lokale computer eller brugeren er autoriseret. Der er to metoder:

 1. Hvis man �nsker at flytte e-b�gerne rundt mellem flere computere og en b�rbar enhed, skal man benytte bruger autorisering, hvortil der skal benyttes et Adobe ID.
 2. Hvis man ikke �nsker at anvende et Adobe ID, kan man benytte computeren til autorisering.
  BEM�RK: Hvis du v�lger denne metode, kan e-bogen IKKE flyttes til andre computere eller b�rbare enheder. Der kan s�ledes heller ikke laves backup.

Et Adobe ID vil typisk v�re din email-adresse og et password. Du opretter dit Adobe ID ved at f�lge linket i autoriseringsbilledet, eller ved at g� ind p� f�lgende adresse: https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm

Efter autorisering / aktivering af ADE, skal du kunne se f�lgende sk�rmbillede som kvittering for, at du nu kan benytte ADE til at downloade og l�se e-b�ger.


Associering af DRM-beskyttede b�ger med Adobe Digital Editions

Hvis blot du modtager en .acsm fil, n�r du klikker p� linket til download af filen, og der ikke sker mere, kan det v�re n�dvendigt at associere filtypen med Adobe Digital Editions.

Windows XP

L�sning: Der er flere muligheder. For det f�rste skal du sikre dig, at du har installerede Adobe Digital Editions og autoriseret dig med et Adobe ID. Dette er beskrevet i afsnittet om installation af Adobe Digital Editions.

Hvis dette ikke l�ser problemet, skal du g�re f�lgende: �ben �Denne computer� og klik p� menupunktet �funktioner� og dern�st �mappeindstillinger�. Herefter klikker du p� fanebladet �filtyper�.

Du kan nu se om filtypenavnet ACSM er registreret af Windows, og om den �bnes af Adobe Digital Editions. Hvis dette er korrekt, skal dit sk�rmbillede se ud som f�lgende:

Hvis filtypenavnet ACSM ikke er registreret, skal du oprette det ved at klikke p� �Ny�, og tilf�je filtypen ACSM, hvorefter du beder om at �bne denne filtype med Adobe Digital Editions.

Windows Vista

I Windows Vista g�r du f�lgende:

Brug stifinder til at klikke p� .acsm filen. Du vil herefter blive spurgt om, hvilket program der skal anvendes til at �bne det:

Hvis Adobe Digital Editions er registreret i Windows som et program, vil du finde det i det f�rste sk�rmbillede, hvorefter du klikker p� ikonet og trykker OK.

Hvis Adobe Digital Editions ikke er blevet registeret, skal du klikke p� �Gennemse�, og finde frem til biblioteket hvor Adobe Digital Editions er placeret (typisk i programmer/adobe).

Herefter markerer du �digitaleditions� og klikker ��bn�.

Overf�rsel til eksterne enheder

En r�kke e-readere underst�tter overf�relse af DRM-beskyttede e-b�ger. Det er vigtigt at f� afklaret om e-readeren underst�tter Adobe DRM-beskyttede e-b�ger, hvis man �nsker at anvende dem til disse. Der dukker hele tiden nye e-readere op p� markedet, og ikke alle kan benyttes til DRM-beskyttede e-b�ger. F.eks. kan Amazon Kindle ikke benyttes til DRM-beskyttede e-b�ger (udover Amazons egne).

Vi har positivt kendskab til, at Sony Readers, Bebook, Irex, Cybook og flere andre e-readere underst�tter Adobe DRM.

Hver enkelt producent af e-readeren leverer et synkroniseringsprogram til PC, og overf�relse af DRM-beskyttede e-b�ger mellem PC og e-reader kan kun foretages via dette synkroniseringsprogram. Det er s�ledes vigtigt, at den DRM-beskyttede e-bog f�rst downloades til PC�en via Adobe Digital Edition, og derefter overf�res til e-readeren via synkroniseringsprogrammet.


Sp�rgsm�l og svar om e-b�ger

Download og l�sning af e-bogen

Efter download af e-bogen kan jeg ikke �bne den?

Hvis filen er DRM-beskyttet er det vigtigt, at du installerer Adobe Digital Editions FORINDEN, du benytter download-linket. Hvis du ved en fejl alligevel har hentet filen, fr du installerer Adobe Digital Editions, kan du forsge at bne den efter installation. Hvis ikke det virker, er du ndt til at kontakte support, ved forhandleren hvor du har kbt e-bogen, for at f tilsendt et nyt download-link.

Hvis filen ikke er associeret med Adobe Digital Editions, kan du gre dette manuelt som beskrevet i afsnittet Associering af DRM-beskyttede bger med Adobe Digital Editions. Hvis du fortsat ikke kan f e-bogen til at fungere kan du kontakte Support.

Hvis filen ikke er DRM-beskyttet, kan du vlge mellem flere forskellige programmer til lsning af din e-bog som beskrevet i afsnittet Lseprogrammer til computere og brbare enheder. Et af disse skal installeres, fr du kan lse din e-bog.

Hvordan ved jeg om en e-bog er DRM-beskyttet?

Dette br fremg af forhandlerens hjemmeside.

Hvordan ved jeg hvilket format en e-bog leveres i?

Dette br fremg af forhandlerens hjemmeside.

Kan jeg benytte linket til download flere gange?

Nr du har klikket p linket, kan du ikke bruge det igen. For DRM-beskyttede bger er det vigtigt, at du installerer Adobe Digital Editions, FR du benytter linket til download.

Jeg kan ikke finde min e-bog efter at have haft den bnet i Adobe Digital Editions?

Hvis du har benyttet Adobe Digital Editions til at lse din e-bog frste gang, skal du altid finde den i dette program igen. Du skal blot bne programmet og klikke p ikonet Library, verst i venstre hjrne. Adobe Digital Editions kan ogs huske, hvilken e-bog du sidst havde ben og hvor du var kommet til. Selve e-bogens fil ligger i mappen Dokumenter, i undermappen My Digital Editions.

Da der findes utallige programmer til lsning af ikke DRM-beskyttede e-bger, kan vi desvrre ikke give support til andre programmer end Adobe Digital Editions.

Rettigheder og begrnsninger for e-bger

Er der srlige rettigheder og begrnsninger for en e-bog?

Ubeskyttede og vandmrkede e-bger har ingen begrnsninger mht. udprintning og kopiering til andre programmer af markerede sider.

En DRM-beskyttet e-bog er en srlig slags PDF- eller ePub-fil, der er kopibeskyttet med begrnsede rettigheder til at udskrive, kopiere og copy/paste fra bogen.

Kan jeg udskrive min e-bog?

Hvis den kbte bog er ubeskyttet eller med vandmrke, kan du udskrive den, s mange gange du vil. Hvis din bog er DRM-beskyttet kan du udskrive den n gang. (Helt njagtigt kan du udskrive en bog 1 gang. De overskydende sider er i tilflde af printerproblemer og lign.)

Kan jeg kopiere min e-bog?

Ubeskyttede og vandmrkede e-bger kan du frit kopiere. Husk at det kun er lovligt til private brug. Du m ikke videregive bogen til andre.

En DRM-beskyttet e-bog kan ikke kopieres, men du kan godt flytte rundt p e-bogen hvis du benytter Adobe ID til autorisering. Du kan flytte e-bogen mellem 5 computere og 1 ekstern enhed, og kun til private brug.

Kan jeg copy/paste fra min e-bog?

Ubeskyttede og vandmrkede e-bger kan du frit copy/paste fra. DRM-beskyttede bger tillader kun copy/paste 10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.

Hvordan ser jeg mine rettigheder for en DRM-beskyttet bog?

Du kan altid se dine rettigheder ved at bne e-bogen i Adobe Digital Editions, klikke p menuen Reading og vlge Item info. Du kan ogs trykke p Ctrl + I, som er tastaturgenvejen.

Kan jeg lave en Backup af min e-bog?

Du kan kopiere PDF og ePub filerne fra placeringen p din computer til et backupmedie. Hvis e-bogen er DRM-beskyttet kan du dog kun bne e-bgerne p en anden computer, hvis du benytter Adobe ID til autorisering som beskrevet i afsnittet Installation af Adobe Digital Edition.

Udskrivning af e-bger i Adobe Digital Editions

En DRM-beskyttet bog kan kun udskrives n gang! (Du har ret til en udskrivning men for at kompensere for printerproblemer og lign. kan en bog reelt udskrives 1 gang.) Fr du printer, br du derfor sikre dig, at printeren fungerer korrekt. Vandmrkede og ubeskyttede e-bger har ingen begrnsning mht. antal gange de kan udskrives.

Kan jeg udskrive en e-bog i bredformat eller som to-sidet?

Du skal selv aktivt vlge at stte dine printerindstillinger til bredformat, eller Landscape, hvis du vil vre sikker p en korrekt udskrift. Hvis du vlger to-sidet udskrift skal du vre opmrksom p at vlge blokformat og ikke bogformat (eller tilsvarende indstillinger), da hver anden side ellers kan vende p hovedet.

Kan jeg annullere en udskrivning, hvis der opstr printerproblemer?

Annullerer du din udskrift eller oplever du problemer med printeren, s kan Adobe Digital Editions nogle gange registrere, at du har brugt din printrettighed, selvom du ikke har fet de nskede sider. Du kan altid bne e-bogen og trykke p Ctrl + I for at se, hvor mange sider du kan skrive ud. Er rettigheden opbrugt, uden at du har fet alle siderne, s kontakt support.

Kan jeg udskrive p en netvrks- eller firmaprinter?

Hvis du har mulighed for at vlge det, s anbefaler vi altid at vlge udskrift fra en printer med en PostScript-driver. Er du i tvivl om hvad det betyder, kan du sprge din IT-administrator.

Andre problemer

 • Udskrift af tunge e-bger (f.eks. med mange illustrationer) kan vre relativt langsom.
 • Hvis der er taler om en DRM-beskyttet e-bog, er det vigtigt at f associeret filtypen .acsm med Adobe Digital Edition. Dette sker normalt i forbindelse med installationen. Se afsnittet Associering af DRM-beskyttede bger med Adobe Digital Editions.
 • Hvis du bruger Kaspersky Firewall oplever du muligvis problemer med download. Kaspersky opfatter Adobe Digital Editions som malware og blokerer for adgangen. Du skal manuelt tilfje Adobe Digital Editions til de betroede (trusted) programmer. Du skal stte reglen for Adobe Digital Editions til at vre "Do not scan network traffic."
 • Du kan muligvis risikere en "Session ID error, nr du henter en e-bog. Der er tale om et midlertidigt serverproblem, s lsningen er at prve ved at klikke p linket igen.

Hvis du fortsat ikke kan f din e-bog til at fungere, og du har sgt hjlp i denne vejledning, bedes du kontakte support.


E-lydbger

Generelt om e-lydbger

Hvad er en e-lydbog?

En e-lydbog er en lydbog, som er overfrt til elektronisk format (MP3), s du kan lytte til den direkte p din pc eller mp3-afspiller. Ofte kber man e-lydbger via internettet, hvor du downloader bogen fra web-shoppens hjemmeside.

Virker e-lydbgerne p alle mp3-afspillere?

Ja, s godt som alle mp3-afspillere kan afspille vores e-lydbger. Det eneste krav er, at den skal kunne afspille filer, som er op til 32 Mbyte store. Vi leverer bogen i almindelig standard mp3-format.

Hvor store bliver e-lydbogsfilerne?

Bogen er opdelt i afsnit, som er omkring 30-60 minutter lang. En 30 minutter lang mp3-fil er omkring 10-15 Mbyte stor. Det betyder at filerne normalt er mellem 10 og 30 Mbyte store. En hel bog er ofte op til 10 timer lang, hvilket betyder, at en hel bog kan vre 200 til 300 Mbyte stor.

Hvorfor bliver e-lydbogsfilerne mindre end musikfiler?

Tale indeholder mindre information end musik. En e-lydbog kan derfor komprimeres hrdere end en musikfil uden at lydkvaliteten pvirkes.

Hvilken kvalitet har e-lydbogen? Filerne kan komprimeres til 48 kbps og er oprettet i mono, hvilket modsvarer 96 kbps stereo. Komprimeringen er foretaget med et program, som giver meget god lydkvalitet for tale.

Findes bgerne i andre formater, ssom WMA og OGG?

Vores bger findes udelukkende i mp3-format.

Hvad er digital vandmrkning?

Digital vandmrkning er en metode til at beskytte ophavsretligt materiale. Ved download af en mp3-bog stemples lydfilerne med et digitalt vandmrke. Vandmrket bestr af ikke-hrbar information i lyden, indeholdende kundens ordrenummer. Vandmrkningen pvirker ikke filformatet og besvrliggr hverken download eller anvendelsen af lydfilerne. Al kopiering, udover til kundens private brug, og yderligere uretmssig spredning er forbudt. Kunden er selv ansvarlig for, at lydfilerne ikke spredes videre til andre brugere. Hvis lydfilerne kommer p afveje og havner p eksempelvis et fildelings-site, kan vi ved hjlp vandmrket finde frem til kunden. Vandmrkningen fortstter, selvom lyden overspilles fra en enhed til en anden.

Kan man downloade e-lydbger, hvis man kun har modemopkobling?

Ja, teoretisk set kan man. Men vi anbefaler, at der anvendes en form for bredbndsopkobling, da overfrslen ellers kan tage meget lang tid.

Hvorfor havner afsnittene ikke i den rigtige rkkeflge, nr jeg lgger dem over fra pc til mp3-afspiller?

At afsnittene nogle gange fremstr i forkert rkkeflge p mp3-afspilleren afhnger af, hvordan man har markeret dem ved overflytning. Vr omhyggelig med at markren str p den frste af fil, inden du kopierer dem. Alternativt kan du trkke afsnittene over, n efter n, i den rigtige rkkeflge.

Betaling og levering

Hvordan fungerer leveringen?

Detaljerne vedrrende betalingsformen afhnger af den enkelte slger/detailhandler.

Efter kbet er blevet gennemfrt, modtager du en mail med et link til download af lydbogen. Nr du klikker p linket bnes et vindue i din browser, hvorefter der gr et jeblik med vandmrkning af filen, s den identificeres med dit kb. Du kan flge processen p skrmen. Nr vandmrkningen er afsluttet, vises et link som starter download af lydbogen til din computer.

Det link du har modtaget i en mail kan anvendes i 14 dage efter kbet, hvis du vil hente bogen p et senere tidspunkt, eller overfrslen afbrydes.

Hvorfor bliver filnavnet underligt, nr jeg henter filen med Safari?

Hvis du bruger browseren Safari og henter filen ved at hjreklikke og vlge Gem fil som foreslr Safari et mrkeligt filnavn (audio.aspx). Du kan ndre det foreslede navn til et bedre navn, eksempelvis Afsnit02.mp3 inden du gemmer filen.

Den mest enkle lsning med Safari er at hente filerne helt almindeligt ved at klikke p linket til download. Herved bnes vinduet download filer (hvis det ikke vises, kan man vlge Download filer i menuen). Nr download er gennemfrt, kan man klikke p forstrrelsesglasset ved filnavnet, for at se hvor filen er havnet.

Kopiering

M jeg kopiere en bog som jeg har kbt?

Ja, du m kopiere bogen til dit eget private brug. Vi anbefaler, at du gemmer en ekstra kopi af din bog p din pc. Derimod m du ikke kopiere bogen til dine venner og bekendte, da du udelukkende har kbt brugsretten til personlig brug, og du m absolut ikke lgge kopier af bogen p fildelings-sites.

M jeg konvertere bogen til et andet format end mp3?

Ja, du m gerne konvertere bogen til andre formater, s lnge det er til dit eget personlige brug.